TEKNIK-TEKNIK BELAJAR

Teknik-Teknik belajar yang kamu mesti praktikkan ialah :

Keadaan tempat duduk bilik atau seumpamanya mesti sesuai . Belajar secara duduk tegak lebih baik daripada berbaring atau bersandar.


Semasa membaca , pen mesti ada di tangan bagi mewujudkan suasana yang serius . 
 Semasa membaca kamu harus mencatat atau melukis sesuatu yang penting.


Sebaik-baiknya baca semua sekali mengenai sesuatu tajuk, bukannya secara
    berperingkat-peringkat. Umpamanya sajak, esei dan lain-lain.

Cari perkataan kunci (key word) yang terdapat dalam ayat atau perenggan yang dibaca. Perkataan-perkataan ini harus diulangi sebutannya supaya dapat dirasakan maknanya          dan dengan itu lebih difahami dan melekat dalam ingatan. Catatan atau nota ringkas       amat penting terutama di waktu hampir peperiksaan. Ia membolehkan ulang kaji dibuat  dalam masa yang singkat tetapi meliputi semua pelajaran yang dipelajari dalam masa 1 tahun.

Advertisements