BAHAN PEMATRI

 1. Timah Patri
  1. Dibuat daripada campuran timah dan plumbum
  2. Gred timah patri ditentukan oleh peratusan campuran timah dan plumbum
  3. Gred timah patri yang biasa digunakan ialah 60:40 iaitu timah 60% dan plumbum 40%

 2. Fluks
  1. Dipanggil juga sebagai bahan lakur.
  2. Digunakan untuk menghindarkan oksida pada bahagian pematrian dan membantu menghasilkan pematrian yang kukuh.

 3. Bod Litar
  1. Bod litar bercetak
  2. Verobod

   Bahagian Atas

   Bahagian Bawah
Advertisements